Gerelateerd nieuws

Blauwdruk Kwaliteit in Balans

Hoe kun je kwaliteit meetbaar maken en vastleggen? Met de blauwdruk Kwaliteit in Balans geeft Stichting RGS gebruikers de mogelijkheid om de werkwijze van Kwaliteit in Balans (KiB) in praktijk te brengen en functioneel te specificeren. Dit kun je doen op verschillende niveaus, namelijk voor de gehele voorraad (basis- of referentiekwaliteit), deelvoorraad of projecten.

Kwaliteitsuitgangspunten

De Kwaliteit in Balans blauwdruk is een gestandaardiseerd document waarbij alle normen uit de 2e druk van het Kwaliteit in Balans Normenboek 2022 zijn toegewezen aan kwaliteitsthema’s, kwaliteitsvelden en uiteindelijk aan ruimten, bouwdelengroepen en bouwdelen waarin deze normen kunnen voorkomen. Alle normen die bijvoorbeeld te maken hebben met de gevel of de keuken zijn hiermee gekoppeld aan respectievelijk de gevel of de keuken.

Kwaliteit in Balans werkt van grof naar fijn en start met het vaststellen van de kwaliteitsuitgangspunten. Zo ook in deze blauwdruk. Deze kwaliteitsuitgangspunten bepalen welke normen van toepassing (kunnen) zijn per ruimte, bouwdeelgroep of bouwdeel. Vervolgens biedt de blauwdruk ruimte om een prestatie-eis vast te stellen voor de aanvangsingreep- en beheerfase, per bouwdeel, op basis van de betreffende norm.

Het Excel-bestand bevat een tabblad met een uitgebreide toelichting op de werkwijze van deze blauwdruk.

Stichting RGS

Onderhoud NL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes werken in de Stichting RGS samen aan de ontwikkeling en stimulering van Resultaatgericht Samenwerken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven