Gerelateerd nieuws

Biobased Bouwen in de Noordoostpolder

De gemeenten in Flevoland hebben aangeboden gezamenlijk 100.000 woningen te bouwen, waarvan zo’n 5.000 in Noordoostpolder. Hoe gaat Aedes dat doen? Mercatus ziet de opkomst van biobased bouwmaterialen als een kans voor Noordoostpolder. Welke kant gaat het dan op, wat betekent dit voor de samenwerking en wat betekent dit voor Noordoostpolder? Daarover ging het jaarlijkse symposium dat Mercatus op 28 oktober 2021 in het kader van de Samen Buurtendag organiseerde.

In het publiek zaten naast natuurlijke samenwerkingspartners als de huurdersvereniging, gemeente, provincie, ketenpartners en collega-corporaties, ook Rabobank en LTO Noord afdeling Noordoostpolder. Want biobased bouwen biedt niet alleen kansen voor de corporatie en voor aannemers, maar ook voor de land- en tuinbouw. Boeren zijn in de visie van Mercatus onmisbaar voor woningbouw door bouwmaterialen te verbouwen. Niet alleen in plaats van, maar juist ook naast de voedselproductie waar Flevoland om bekend staat. Denk aan reststromen uit de glastuinbouw en akkerbouw, maar ook als tussengewas of als alternatief verdienmodel voor boeren die vastlopen door de stikstofproblematiek.

Het symposium is geheel geregistreerd en in delen terug te kijken:

Ton Beurmanjer (directeur-bestuurder Mercatus) over

 • waarom Mercatus dit symposium organiseert
 • de uitweg die biobased bouwen kan bieden voor veel vraagstukken zoals CO2– en stikstofuitstoot en de bouw- en woningcrisis
 • de kans die je als corporatie hebt om de keten op gang te brengen
 • de rol van de nieuwe generaties in de keuzes die we maken

Bekijk videofragment Ton Beurmanjer 

Jan Willem van de Groep (beginnetjesmaker/opinieleider) over

 • de noodzaak om al in 2030 75% CO2-reductie te bereiken
 • de transitie van CO2-uitstotende naar CO2-opnemende bouwmaterialen
 • over de tienvoudige winst van biobased bouwen (construction stored carbon)
 • het overwinnen van belemmeringen om met natuurlijke materialen te bouwen

Bekijk videofragment Jan Willem van de Groep 

Mees Wijnants (architect) over

 • zijn toekomstbeeld van de Noordoostpolder als oplossing van maatschappelijke vraagstukken
 • het wonen in een polderlandschap waarin natuur, landbouw en wonen met elkaar verweven zijn
 • zijn gedachten over een polderhuis dat biobased en modulair ontworpen is

Bekijk videofragment Mees Wijnants
Meer informatie
Meer weten over de ideeën van Mercatus over duurzaamheid? Lees hier de nieuwe visie van Mercatus ‘Wonen op z’n best’ of bekijk de animatie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven