RI&E

Gerelateerd nieuws

OnderhoudNL maakt bezwaar tegen certificeringsstelsel RI&E bij Tweede Kamer

Per 1 juli as. gaat er een nieuw certificeringsstelsel gelden voor het toetsen van een RI&E. Samen met andere brancheorganisaties trekt OnderhoudNL op om het nieuwe certificeringsstelsel aan te passen. De nieuwe regeling betekent namelijk een kostenverhoging voor de bedrijven. Die wil OnderhoudNL voorkomen.

 

Bedrijven zijn verplicht een RI&E met een plan van aanpak op te stellen om risico’s in kaart te brengen en gevaren aan te pakken. Bedrijven met 25+ medewerkers moeten hun RI&E en plan van aanpak volgens de wet laten toetsen door een bedrijfsarts of één of meer kerndeskundigen. Een kerndeskundige is een arbeidshygiënist, hogere veiligheids- of arbeidsdeskundige of organisatiedeskundige. Tot nu toe doet één kerndeskundige meestal de toetsing, maar dat gaat per 1 juli veranderen.

Tekort aan kerndeskundigen

Per 1 juli moet een RI&E per onderdeel door drie kerndeskundigen getoetst worden. Ook worden de gestelde eisen zwaarder. Dit leidt allemaal tot een toename van de administratieve lasten van werkgevers en meer kosten. Daarnaast zijn er nu al te weinig kerndeskundigen en door de nieuwe eisen zal dit tekort alleen maar groter worden. Het wordt dan nog moeilijker om een RI&E tijdig getoetst te krijgen, met mogelijk een boete als gevolg.

Bezwaar tegen invoering

OnderhoudNL heeft, samen met VNO-NCW, MKB-NL en een aantal andere brancheorganisaties, in een brief aan de Tweede Kamer bezwaar gemaakt tegen de invoering van het nieuwe certificeringsstelsel en gevraagd om de plannen in te trekken. Zodra er meer bekend is over het nieuwe certificeringsstelsel deelt OnderhoudNL dat uiteraard in de nieuwsbrief.

Voldoe aan de wettelijke verplichting met de RI&E van OnderhoudNL

OnderhoudNL organiseert voor leden RI&E-bijeenkomsten in de regio. Tijdens de bijeenkomst vult u onder deskundige begeleiding uw RI&E in. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers gaat het om een tweedaagse training. Voor wie geen tijd heeft om er zelf mee aan de slag te gaan, heeft OnderhoudNL een mooi nieuw alternatief. Tegen een gereduceerd ledentarief kunt u het invullen van de basis RI&E en het laten opstellen van een Plan van Aanpak volledig uitbesteden aan Arboplaats.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven