Gerelateerd nieuws

Beschikbaarheid bindmiddelen voor beton

In opdracht van Rijkswaterstaat stelde SGS Intron een overzichtsrapport op over de ontwikkelingen rond de grondstoffen die worden gebruikt als belangrijkste componenten voor bindmiddelen in beton. Het rapport geeft een overzicht van de beschikbaarheid van klinkervervangende materialen en grondstoffen voor cement voor de Nederlandse markt in de komende 10 jaar.

Tijdens de RWS-consultatie op 19 mei 2021 over grondstoffen voor beton gaf Gert van der Wegen (SGS-Intron) een samenvatting (pdf, 569 kB) van het rapport. Per (vervangende) grondstof is onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en de toepasbaarheid.

Alternatieven voor schaarse grondstoffen
Dankzij hoogovenslak en poederkoolvliegas heeft Nederlands beton nu al het laagste aandeel portlandklinker. De beschikbaarheid van deze grondstoffen zal na 2030 echter sterk afnemen. Om de beperkte beschikbaarheid van gegranuleerde hoogovenslak of poederkoolvliegas te compenseren, zijn alternatieve benaderingen mogelijk:

  • efficiënter materiaalgebruik
  • optimaal mengselontwerp
  • bindmiddel gebruiken dat het meest geschikt is voor de betreffende toepassing en dat de laagste impact op het milieu heeft
  • minder materiaalverbruik door hogesterktebeton toe te passen
  • cementrecycling uit bouw- en sloopafval


Download hier het volledige rapport (pdf, 1.3 MB)

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven