belgische markt

Gerelateerd nieuws

Belgische markt in de lift

1 april 2022. Sinds vorig jaar is er in België een groei zichtbaar van 40% naar 50% van woningeigenaren dat aangeeft geklust te hebben de afgelopen drie jaar. De verdeling naar type klus blijft verhoudingsgewijs juist ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Verder blijken vergeleken met vorig jaar consumenten vaker zelf te klussen in plaats van dit uit te besteden aan de professional. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis naar het klusgedrag op de Belgische markt.

BouwKennis heeft voor de derde maal onderzoek gedaan naar het Belgische klusgedrag. Er is voor dit onderzoek een enquête afgenomen, waarin onder meer is gevraagd naar de gedane en gewenste klussen en wie de klussen heeft uitgevoerd. En opvallend resultaat uit deze enquête is dat er een stijging zichtbaar is van 10% -punt, van 40% naar 50%, onder de ondervraagde woningeigenaren dat afgelopen 3 jaar heeft geklust. Deze stijging kan te verklaren zijn doordat in België de huizenprijzen stijgen en daardoor men eerder de huidige woning zal verbeteren i.p.v. te verhuizen. Het stijgende bewustzijn van het belang van renoveren en verduurzamen zal hier ook invloed op hebben.

Type klussen

Als we kijken naar het type klussen dat er vanaf 2018 is gedaan, zien we dat de meest gedane klus binnen afwerking (58%) is, gevolgd door keuken, badkamer en/of toilet (48%) en muren, ramen en buitendeuren (47%). Het aanpakken van het schilderwerk is de meeste gewenste klus bij alle woningtypen.

Uitvoering klus

Tevens is gevraagd naar wie de klus heeft uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat bij huurwoningen 41% van de klussen door de verhuurder wordt uitgevoerd, de rest wordt of zelf gedaan of uitbesteed. Bij koopwoningen zien we dat Belgen afgelopen jaar meer klussen zelf hebben uitgevoerd dan dit uit te besteden aan de professional, van 58% dat in 2021 werd uitbesteed, naar 53% in 2022. Er zijn factoren die een rol spelen bij wie de uitvoer doet van een klus, denk aan inkomen, leeftijd en type klussen. Bij dit laatste zien we bijvoorbeeld dat voor de verwarmingsinstallaties een professional wordt aangenomen, binnen afwerking wordt meestal binnen de eigen kring gedaan.

Figuur 1. Manier van klussen naar uitvoerende partij (aandeel in %)

belgische markt diagrammen

België in Beeld over de Belgische markt

Ben jij actief op de Belgische markt of wil je deze markt betreden? Dan is de BouwKennis monitor België in Beeld een interessant rapport voor jou. België in Beeld plaatst de Belgische markt in het perspectief van actuele economische ontwikkelingen, demografische trends en de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Bovendien vind je in het rapport een unieke analyse van de Belgische markt op basis van uitgebreid deskresearch en een enquête onder Belgische consumenten.

BouwKennis heeft verschillende producten ontwikkeld voor de Belgische markt. Door maandelijkse rapportages, prognoses- en productiecijfers op kwartaalbasis en een jaarlijks onderzoek onder het klusgedrag heeft BouwKennis intussen een goed inzicht in het reilen en zeilen van de Belgische markt verworven.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.

Over BouwKennis

Al 20 jaar is BouwKennis de leverancier van gestructureerde data voor de Europese markt. Dit doen we in dashboards, tools en rapporten die je in ons portal elk moment van de dag kunt raadplegen. Daarnaast voorzien we actuele data en ontwikkelingen van duiding en toelichting. Onze producten ondersteunen managers bij het uitstippelen en uitvoeren van hun beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven