Gerelateerd nieuws

Beleggers verliezen belangstelling voor woningverhuur

Door de lage rente op overheidsobligaties vormden huurwoningen voor beleggers een interessant beleggersalternatief. Dit zal echter afnemen nu de rente weer in een stijgende lijn zit, zo luidt de verwachting van de Woningmarktmonitor van ABN AMRO.

Ook de stabiele huurinkomsten die met de inflatie meestijgen en de gunstige fiscale behandeling, droegen bij aan de aantrekkingskracht van huurwoningen voor beleggers. Maar de overheid legt de huren aan banden. Bovendien moeten verhuurders meer belasting gaan betalen en staan de woningwaarderingen door de gestegen rente onder druk. Reden voor beleggers om de aandacht te verleggen naar andere beleggingsopties en minder geld te steken in vastgoed. Dit was het afgelopen jaar al goed zichtbaar bij publiek verhandelde vastgoedfondsen. De koersen daarvan hebben wereldwijd een stevige tik gekregen. Doordat beleggers hun geld terughaalden, zagen sommige fondsen zich zelfs gedwongen om vastgoed af te stoten, wat de waarderingen verder naar beneden duwde.

Laag energielabel leidt tot hogere kosten

Hier komt bij dat de druk op verhuurders om te verduurzamen toeneemt, terwijl kleine verhuurders relatief veel woningen met een slecht energielabel bezitten. Vanaf 2024 wil de regering huurpunten in mindering brengen bij huurwoningen met een laag energielabel en extra huurpunten toekennen bij woningen met een gunstig energielabel. Als dit voorstel goedgekeurd wordt, kunnen verhuurders minder huur vragen voor woningen met een ongunstig label en meer huur voor woningen met een gunstig label. Dit moet de prikkel om huurwoningen te verduurzamen vergroten. Nu is die nog te beperkt, omdat het financiële voordeel van een lagere energierekening niet aan de verhuurder, maar aan de huurder toevalt.

Minder concurrentie zoektocht courante woningen

De aandacht van beleggers gaat met name uit naar courante woningen waar veel vraag naar is en die zelden leeg staan. Het betreft vooral appartementen in steden met veel werkgelegenheid en onderwijsinstellingen. Daar is ook bij starters veel belangstelling voor. In die zin zullen starters minder concurrentie ondervinden bij hun zoektocht naar een geschikte koopwoning. Toch blijft die zoektocht lastig, want bij het huidige inkomens-, rente- en prijsniveau zijn woningen nog altijd slecht betaalbaar. Hier komt bij dat de overheid het mes heeft gezet in de jubelton, zodat het voor jongeren minder aantrekkelijk is om schenkingen voor woningaanschaf te ontvangen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven