Gerelateerd nieuws

Belastingvoordeel milieuvriendelijke investeringen loont: 5 jaar verlenging en meer budget

Eén euro aan overheidssteun levert € 6 tot ruim € 11 aan milieu-investeringen op. Dit blijkt uit een evaluatie van de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (MIA\Vamil). Ondernemers kunnen daarom de komende 5 jaar blijven rekenen op belastingvoordeel voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het kabinet verlengt de regelingen tot en met 31 december 2028. Vanaf 2027 trekt het kabinet voor de MIA zelfs € 27 miljoen per jaar meer uit dan in 2023.

Al met al goed nieuws voor Nederlandse ondernemers die willen verduurzamen.

Positieve evaluatie

Op 30 juni 2023 publiceerde het ministerie van Financiën het ‘Ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen’. Hierin nam het ministerie 116 regelingen onder de loep. Uit het onderzoek bleek dat 11 fiscale regelingen doeltreffend en doelmatig zijn, waaronder de MIA\Vamil. Dit bleek onlangs opnieuw uit de beleidsevaluatie van de MIA\Vamil over de periode 2017-2021. Zo lokt één euro aan overheidssteun via de MIA\Vamil € 6 tot ruim € 11 aan milieu-investeringen uit. De evaluatie wees bovendien uit dat de administratieve lasten voor ondernemers relatief laag zijn in verhouding tot het belastingvoordeel. De positieve resultaten van het rapport en de beleidsevaluatie zorgden daarmee voor een verlenging van de regelingen tot eind 2028.

Technieken sneller wisselen op lijst

Op de zogenoemde Milieulijst van de regelingen staan de investeringen die voor het belastingvoordeel van de MIA\Vamil in aanmerking komen. Uit de evaluatie volgt een aanbeveling om deze lijst dynamischer te maken. De onderzoekers denken dat de regelingen nog effectiever zullen zijn door technieken niet te lang te blijven stimuleren. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt de aanbevelingen uit het evaluatierapport mee bij de Milieulijst 2024.

Geen steun voor fossiele brandstoffen

Ook een aanpassing in de Europese steunkaders beïnvloedt de Milieulijst 2024. Zo komt er meer steun voor de landbouwsector. Tegelijkertijd is geen steun meer mogelijk voor installaties die werken op fossiele brandstoffen of technieken met een verbrandingsmotor. Voor duurzame mobiliteit kijkt RVO ook naar andere regelingen om de mogelijkheden van de nieuwe steunkaders optimaal te benutten. Voor duurzaam bouwen onderzoekt de rijksdienst of het mogelijk is aan te sluiten bij de regeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed.
Hoe de MIA\Vamil er in 2024 precies uit gaat zien, is in de laatste week van het jaar officieel bekend (met een publicatie van de Milieulijst 2024 in de Staatscourant).

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven