Gerelateerd nieuws

BAM rapporteert in eerste kwartaal gecorrigeerde EBITDA van € 58 miljoen

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert in het eerste kwartaal 2023 een gecorrigeerde EBITDA van € 58 miljoen, ofwel een gecorrigeerde EBITDA-marge van 4,0 procent. BAM’s orderportefeuille en kaspositie blijven solide en de kapitaalratio toonde verdere verbetering. Ondanks de tegenwind door de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie ligt de Groep op schema bij de uitvoering van de strategie en streeft naar een prestatie richting de strategische doelstellingen voor 2023.

• Opbrengsten in divisie Nederland en divisie Verenigd Konikrijk en Ierland gestegen met 4%; totale opbrengsten gedaald met 6% door desinvesteringen in 2022
• Gecorrigeerde EBITDA € 58 miljoen (Q1 2022: € 97 miljoen, inclusief € 16 miljoen schikking zeesluis IJmuiden, € 11 miljoen herwaardering van hedge-instrumenten, en € 10 miljoen van desinvesteringen)
• Liquiditeitspositie € 0,7 miljard, ondanks hoger handelswerkkapitaal
• Kapitaalratio verder verbeterd tot 22,6% (ultimo 2022: 21,2%)
• Orderportefeuille gehandhaafd op solide niveau van € 10 miljard
 

Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep:

‘In het eerste kwartaal 2023 behaalde BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge van 4,0 procent. De bijdrage van de divisie Nederland was lager als gevolg van de aanhoudende impact van toeleveringskwesties en vertragingen bij enkele utiliteitsbouwprojecten, alsook de zwakkere woningmarkt. De prestatie van de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland verbeterde ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Wij blijven goede voortgang boeken met ons driejarig strategisch plan, inclusief een sterke focus op onze cultuur- en medewerkersprogramma’s. In januari 2023 presenteerde de Groep de nieuwe duurzaamheidsstrategie, gebaseerd op zes kernthema’s. We beschouwen duurzaamheid als een belangrijke stimulans voor de toekomstige activiteiten van BAM en het vermogen om waarde op de lange termijn te creëren. Onze orderportefeuille blijft op een goed niveau van € 10 miljard en we blijven ons richten op contracten met een gezonde risico/opbrengstverhouding. We zien aantrekkelijke marktkansen, ondersteund door de vraag naar koolstofarme oplossingen, vitale infrastructuur en duurzame gebouwen, waar we bewezen marktleidende capaciteiten hebben. Actuele onderwerpen blijven de sectorbrede druk vanuit toeleveranciers, inflatie en het behouden van medewerkers.

 

BAM staat er goed voor om te profiteren van de sterke marktposities en structurele groeimogelijkheden. Ondanks de tegenwind, veroorzaakt door de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie, ligt de Groep op schema bij de uitvoering van de strategie en streeft naar een prestatie richting de strategische doelstellingen voor 2023.’

Overzicht activiteiten eerste kwartaal 2023

Het resultaat van de divisie Nederland daalde in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar, in het bijzonder door enkele utiliteitsbouwprojecten in Nederland en Denemarken, als gevolg van aanhoudende inflatie, toeleveringskwesties en vertragingen. Na de sterke prestatie in het laatste kwartaal van 2022 kenden de woningactiviteiten van BAM een trage start met 180 verkochte woningen (Q1 2022: 580). Op grond van de projecten in de pijplijn verwacht BAM voor de komende kwartalen hogere woningverkopen, hoewel onder het niveau van 2022 (2.028 woningen). De groei van energie-, water- en telecomoplossingen hield aan. De operationele prestatie van de infra-activiteiten is verder verbeterd; het resultaat in de vergelijkbare periode vorig jaar werd gesteund door de afwikkeling van zeesluis IJmuiden (€ 16 miljoen). Recentelijk verworven projecten betreffen onder meer het hoofdkwartier van de eenheid Den Haag van de landelijke politie en spoorverbeteringswerken tussen Den Bosch en Vught. De divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland presteerde naar tevredenheid en leverde een hogere bijdrage dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, gesteund door de verkoop van een kantoorproject. In het Verenigd Koninkrijk bevestigde de overheidsbegroting van maart 2023 de aanhoudende investeringen in infrastructuur- en energieprojecten. Ook de vooruitzichten voor de kernmarkten onderwijs, vrije tijd en gezondheidszorg blijven aantrekkelijk. Ierland biedt goede kansen om de orderportefeuille te laten groeien. Onlangs werd het Britse infrabedrijf door de milieudienst (Environment Agency) opnieuw aangesteld binnen een raamovereenkomst (Collaborative Delivery Framework) voor projecten om klimaatverandering tegen te gaan en het gevolg ervan te verminderen, en tegelijkertijd bescherming te bieden tegen kusterosie en overstromingen. De activiteiten in België stelden in het eerste kwartaal van 2023 tevreden. De Invesis joint-venture leverde een bescheiden positieve bijdrage; het resultaat van de vergelijkbare periode vorig jaar was inclusief € 11 miljoen door positieve veranderingen in de reële waarde van hedge-instrumenten.

Financieel overzicht

De kapitaalratio van BAM verbeterde verder tot 22,6 procent aan het einde van het eerste kwartaal 2023, vergeleken met 21,2 procent ultimo 2022. De liquiditeitspositie blijft solide op € 0,7 miljard (boekjaar 2022:
€ 0,8 miljard), inclusief de kasuitstroom voor het handelswerkkapitaal als gevolg van lagere vooruitbetalingen op omvangrijke contracten met een vaste aanneemsom, in lijn met BAM’s strategische portfoliomanagement, en de scherpe stijging van de rentetarieven.

Onderzoek Nederlandse autoriteiten

BAM International bv heeft in oktober 2022 van de FIOD en het Openbaar Ministerie vernomen dat zij verdachte is in een onderzoek naar fraude- en corruptiegerelateerde verdenkingen bij enkele reeds opgeleverde projecten. Het is momenteel niet duidelijk hoe lang het strafrechtelijk onderzoek zal duren en wat de uitkomst zal zijn. Daardoor kunnen eventuele negatieve financiële gevolgen, die het resultaat zouden kunnen zijn van het onderzoek – zo daarvan sprake zou zijn – niet betrouwbaar worden geschat, maar dergelijke gevolgen zouden mogelijk materieel kunnen zijn. BAM verleent alle medewerking aan het onderzoek en treft passende maatregelen, waaronder een interne review van de desbetreffende projecten. BAM maakte al in juli 2020 het voornemen bekend om de activiteiten van BAM International af te bouwen. Inmiddels zijn alle projecten van BAM International afgerond.

Live audiowebcast

Op 4 mei 2023 vindt om 10.00 uur CET een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan worden gevolgd via een live audiowebcast.

Over Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep nv ontwerpt, bouwt en onderhoudt hoogwaardige, duurzame gebouwen, woningen, en infrastructuur voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Met de laatste innovaties in de bouw dragen onze 13.500 medewerkers bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van de gebouwde omgeving, daarbij meer welzijn en maatschappelijke waarde realiserend voor de samenleving die wij van dienst zijn. De Groep ondersteunt opdrachtgevers via twee divisies (Nederland en het Verenigd Koninkrijk en Ierland) en pps-activiteiten. Koninklijke BAM Groep nv is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam. Building a sustainable tomorrow. www.bam.com

Financiële data

17 augustus 2023 Publicatie halfjaarresultaat 2023 
2 november 2023 Trading update eerste negen maanden 2023 
15 februari 2024 Publicatie jaarresultaten 2023

 Blijf op de hoogte
Scroll naar boven