Gerelateerd nieuws

ATGB-advies 2305 – Rookwerende schachtwand bij renovatie

De bestaande bouwkundige schachten van de appartementen in een te renoveren woongebouw worden vergroot en er wordt een nieuwe afvoer van het nieuw te installeren ventilatiesysteem aangebracht in de nieuwe en vergrote schacht. De schachtwand wordt op een andere positie ten opzichte van de oude schachtwand opnieuw opgebouwd. De gemeente is van mening dat de te vergroten schacht rookwerend, conform NEN 6075, moet worden uitgevoerd: de nieuwe schachtwand is weliswaar verbouw, maar heeft geen rechtens verkregen niveau volgens de gemeente. Daarom zijn de in het verbouwartikel 2.95 genoemde artikelen, volgens de gemeente, van overeenkomstige toepassing op nieuwbouwniveau. De aanvrager is van mening dat er wel degelijk een rechtens verkregen niveau is, namelijk het kwaliteitsniveau dat voorheen vergund is. Omdat er indertijd nog geen rookwerendheidseisen conform NEN 6075 vereist waren, gelden die, wat de aanvrager betreft, nu ook niet voor de nieuw op te bouwen schachtwand als onderdeel van de renovatie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven