ouderen

Gerelateerd nieuws

‘Alleen bouwen voor ouderen niet voldoende’

Onlangs is het commissiedebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting gehouden. Eén van de programma’s van de Nationale Woon- en Bouwagenda richt zich specifiek op wonen en ouderen. Ondanks dat 1 op de 5 mensen dementie krijgt, ontbreken de woonbehoeften van de groeiende groep mensen met dementie in de plannen. Alzheimer Nederland roept de minister op mensen met dementie te betrekken bij de uitwerking van het woonprogramma, dementievriendelijke woningen te bouwen en samen te werken met de minister van Langdurige Zorg.

Van alle kwetsbare ouderen, heeft bijna 40 procent dementie. In 2040 zal een half miljoen mensen leven met dementie. Daar moeten we ons op voorbereiden. (Langer) zelfstandig wonen is niet vanzelfsprekend voor deze groep. Woningen zijn vaak niet geschikt en mensen zijn vaak ‘te goed’ voor een opname in het verpleeghuis, maar hebben wel extra ondersteuning nodig om veilig te wonen.  

Wat hebben ouderen nodig?

Daarnaast verkleinen we met dementievriendelijke woningen de instroom naar het verpleeghuis en bieden we een antwoord op het afnemende aantal zorgprofessionals en mantelzorgers. Wat past bij mensen met dementie is voor veel ouderen handig. Ook bevordert dit de doorstroming in de woningmarkt.

Dementievriendelijke woning

In een dementievriendelijke woning kunnen mensen met én zonder zorgvraag wonen. In deze woning wordt gelijktijdig ingezet op een passende fysieke omgeving, een dementievriendelijke sociale omgeving en zorg op afroep. Bewoners van een dementievriendelijke woning huren bij een woningcorporatie. Zorg en wonen zijn gescheiden waardoor zorg op afroep beschikbaar is. Neemt de zorgvraag toe, dan kan het geleverd worden met het Volledig Pakket Thuis vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Er is ruimte om te ontmoeten, er zijn passende activiteiten voor mensen met dementie en partners kunnen hier samen heen verhuizen. De woning wordt verhuurd door de woningcorporatie en blijft de eigen woning, ook als de zorgvraag toeneemt of als de partner alleen achterblijft.

Julie Meerveld is manager belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven