Gerelateerd nieuws

Aedes: Woningcorporaties zetten verduurzaming gestaag door

Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen en blijven inzetten op verduurzaming. Uit de cijfers van de Aedes-benchmark blijkt dat corporaties – volgens prognose – eind 2021 gemiddeld energielabel B halen, als door een wijziging de systematiek niet was aangepast. Corporaties komen daarmee als een van de weinige partners in het Energieakkoord hun toezeggingen na. Voor het werken aan een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 zijn echter nog grote investeringen van de sector nodig.

Al jaren zijn woningcorporaties bezig met isoleren en andere maatregelen conform de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en de opvolgers daarvan. De leden van Aedes hebben in de Aedes-agenda afgesproken de woningen te verbeteren naar gemiddeld energielabel B met een bijbehorende Energie-index (EI) van 1,4. Deze voorgaande energielabelwaarde geeft een integrale beoordeling van de energetische prestatie van woningen. Al jaren zakt het gemiddelde in de Energie-index en de prognose laat duidelijk zien dat eind 2021 de gemiddelde EI van corporatiewoningen onder de 1,4 uitkomt.

Ontwikkeling Energie-index (EI)

Vanaf 2021 geldt een andere systematiek voor de labelbepaling, die niet vergelijkbaar is met de oude methode.

Op basis van een analyse van 2 miljoen woningen laat de Aedes-benchmark zien dat corporaties gestaag doorgaan met stappen zetten om de duurzaamheidsprestatie van hun woningen te verbeteren. Zo heeft 80% van de woningen een HR107 ketel en is het aantal woningen met zonnepanelen het afgelopen jaar wederom fors gestegen met 67.000. Ook verbetert de gemiddelde isolatie gestaag.

Forse investeringen nodig

De verduurzaming van het bezit vraagt om forse investeringen van corporaties in de woningvoorraad. De investeringen in de verduurzaming zijn ook dit jaar toegenomen. Waar de investeringen in niet-energetische maatregelen afnamen met €12 per verhuureenheid, namen de investeringen in energetische maatregelen juist toe met €48 per verhuureenheid. Het aandeel van de energetische maatregelen is daarmee met 3% gestegen naar 46%.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven