Gerelateerd nieuws

Aanvullingen voor de toepassing van waterstof in de norm voorziening voor gas in de nieuwbouw open voor commentaar

NEN 1078 geeft de prestatieeisen voor ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties met een nominale werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa) van gebouwgebonden systemen in een nietindustriële omgeving. De norm wordt aangepast om ook het gebruik van waterstof mogelijk te maken. Belanghebbenden kunnen de aanvullingen op het normontwerp tot 1 juli inzien en commentaar geven.

Er is behoefte aan zoveel mogelijk duidelijkheid over de veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van pilots en de verdere uitrol van waterstoftoepassing. Dit geldt voor alle betrokken partijen en met name voor opdrachtgevers, installateurs, fabrikanten en bevoegd gezag. Deze behoefte leidde in 2021 tot een verzoek van het ministerie van BZK om de bestaande NEN 1078 aan te vullen naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2023 de aanvullingen op het normontwerp inzien en reageren via normontwerpen.nen.nl. De aanvullingen zijn opgenomen in een apart te downloaden document. Wilt u een reactie geven, dan kunt u het commentaarformulier gebruiken dat u ook apart kunt downloaden.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Stuur voor deelname aan of meer informatie over de normcommissie ’Installaties voor verbrandingstoestellen’ of werkgroep een e-mail naar bouw@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over het normalisatieproces: Maarten Geel, consultant Bouw, telefoon 015 2 690 187 of e-mail bouw@nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven