Gerelateerd nieuws

Aanbesteding laadpalen gewonnen door Vattenfall InCharge

De aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte in Oost Nederland gaat naar Vattenfall InCharge. Met deze aanbesteding gaan deelnemende gemeenten sneller laadpalen in de openbare ruimte plaatsen.

Helga Witjes (gedeputeerde mobiliteit provincie Gelderland) en Tijs de Bree (gedeputeerde energietransitie provincie Overijssel), zijn blij dat zoveel gemeenten mee doen: 67 van in totaal 77 gemeenten in Gelderland en Overijssel.

Gemeenten

De gemeenten in beide provincies zijn nauw betrokken bij deze aanbesteding. “Ook in onze gemeente Hof van Twente zien we de vraag naar laadpalen in de openbare ruimte toenemen. Een goede ontwikkeling, want daarmee dragen we bij aan de klimaatdoelen. Maar het vraagt ook veel tijd en expertise. Daarom is het goed dat we hier gezamenlijk in optrekken met andere gemeenten en de provincies”, aldus Harry Scholten, wethouder Hof van Twente.

Vattenfall InCharge is inmiddels gestart met de voorbereidingen en e-rijders kunnen vanaf 15 maart 2022 al een aanvraag indienen. Het gaat om een concessie voor een termijn van 10 jaar,  waar Vattenfall InCharge de eerste 3 jaar exclusief laadpalen mag plaatsen.

Pro-actief plaatsen

In elke deelnemende gemeente worden jaarlijks een aantal laadpalen ‘voor de vraag uit’ geplaatst. Daar wachten we dus niet tot er een aanvraag komt, maar plaatsen laadpalen op plekken waar gemeenten verzoeken om laadpalen verwachten. De aantallen palen zijn afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s. 

Bestel en buurtbusjes

Ook komen er laadpalen voor bestel- en buurtbusjes.  Tijs de Bree:  “In binnensteden zie je steeds meer elektrische voertuigen die moeten laden. Denk aan elektrische deelauto’s, bestelbusjes en buurtbussen”.Vattenfall InCharge gaat ook hiervoor laadpalen plaatsen, naast laadpalen in de publieke ruimte voor e-rijders zonder eigen oprit.  “Met deze concessie komen we ook aan die behoefte” aldus Helga Witjes. 

GO-RAL

Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Onder andere door het organiseren van deze gezamenlijke aanbesteding.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en het persbericht.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven