Gerelateerd nieuws

400 miljoen euro extra subsidie voor verduurzamen bouwmaterieel

Onlangs maakte het kabinet bekend om voor de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen 400 miljoen euro extra beschikbaar te maken. Dit komt bovenop de 500 miljoen bij opening van de subsidieregeling in maart 2022. Daarnaast wordt een taskforce Schoon en Emissieloos Bouwen opgericht. Een belangrijke impuls voor de bouw om de transitie die is ingezet te versterken. Daardoor werken steeds meer partijen met schoner of emissieloos materieel of zorgen via andere maatregelen dat de uitstoot in de bouw afneemt.

Het kabinet trekt komend jaar fors meer geld uit voor uitstootvrije machines in de bouw. Zo komt er 60 miljoen subsidie extra voor bouwbedrijven om over te stappen op zulke machines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen. Dergelijk bouwmaterieel stoot geen uitlaatgassen uit, en dus ook geen stikstof. Staatssecretaris Heijnen publiceert haar besluit binnenkort in de Staatscourant waardoor we u ook meer details kunnen geven over de aangekondigde subsidieverruiming. Ook voor ondernemers die een vrachtwagen zonder uitlaatgassen willen rijden, komen meer subsidiemogelijkheden.

De Taskforce krijgt als doel om samen met medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen in kaart te brengen hoe de overheid de middelen voor het SEB-programma zo effectief mogelijk kan inzetten, zodat de verduurzaming van de bouw versneld wordt. Een schonere bouw heeft ook positieve effecten op de stikstofdepositie en daarmee op de natuur. Ook wordt er 200 miljoen euro gereserveerd voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) nader te bepalen stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit, waaronder de industriële piekbelasters. En in het najaar van 2023 wordt bezien of deze middelen inderdaad een kosteneffectieve besteding hebben gevonden of dat de bestemming van deze middelen hiervoor wordt gevonden voor bijvoorbeeld SEB.

Ook bij de aanschaf van een uitstootvrije vrachtwagen kunnen ondernemers een steuntje in de rug krijgen. In 2023 is daar in totaal 30 miljoen voor beschikbaar, zo is onlangs bekend geworden. Dat is 5 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Meer informatie is hier te lezen of mail a.lusseveld@bmwt.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven