Gerelateerd nieuws

340 Miljoen voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het kabinet zal de komende jaren zo’n 340 miljoen euro steken in het verduurzamen van zorginstellingen, sportfaciliteiten en onderwijs- en overheidsgebouwen. Daarnaast gaat 125 miljoen naar het verduurzamen van rijksvastgoed.

Klimaatakkoord
Onlangs maakte minister Ollongren (BZK) de nadere invulling bekend van de in totaal 525 miljoen euro die het kabinet op Prinsjesdag beschikbaar stelde voor het duurzaam maken van maatschappelijk vastgoed. Behalve bestaande woningen moeten in 2050 ook utiliteitsgebouwen zo energieneutraal mogelijk zijn, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Label C
Maar daarnaast zijn er ook nog oudere doelstellingen uit het Energieakkoord: kantoorgebouwen moeten flinke maatregelen nemen om het stroomverbruik terug te dringen. In 2023 moeten grotere kantoorgebouwen tenminste energielabel C hebben. In een eerder onderzoek van het Kadaster en Binnenlands Bestuur bleek dat veel maatschappelijk vastgoed nog niet aan die eis voldoet. In veel gemeenten zijn de gemeentehuizen en andere kantoorruimten nog lang niet op label C-niveau.

Zetje
Het extra geld van het kabinet moet helpen een zetje te geven. Vanaf halverwege 2022 tot halverwege 2024 wordt zo’n 340 miljoen in drie tranches als subsidie uitgegeven aan zorginstellingen, sportorganisaties, overheden en scholen. Er komt een speciaal programma voor de eigenaren van monumenten.

Rijksvastgoed
Daarnaast wil de minister dat eenvijfde van het in het regeerakkoord afgesproken bedrag gaat naar rijksvastgoed. Voor een groot deel gaat het om gebouwen van Defensie, de politie en de asielzoekersopvang van het COA. Daar worden de komende jaren voor 125 miljoen euro energiebesparende maatregelen genomen, zoals het isoleren van gevels, de aanleg van grondenergiesystemen en worden zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven