Gerelateerd nieuws

31 nieuwe appartementen voor beschermd wonen dankzij regio-samenwerking

In het voormalige O&O-gebouw aan de Zonneveldweg in Wassenaar realiseert Leger des Heils W&G Noordwest 31 Wonen Plus plekken. Dat zijn woningen voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij de terugkeer naar zelfstandig wonen. De gemeenten Den Haag en Wassenaar en het Leger des Heils tekenden vandaag (7 juni 2023) een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van deze woonplekken.

Het Leger des Heils maakt het pand nu klaar voor bewoning. Naar verwachting trekken de bewoners er eind 2023 in.

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door wethouder Kavita Parbhudayal (Werk, Wijken en Dienstverlening) van Den Haag, wethouder Ritske Bloemendaal (Sociaal Domein, Wonen en Onderwijs) van Wassenaar en regiodirecteur Marc Verberg van Leger des Heils W&G Noordwest.

Wethouder Ritske Bloemendaal (Wassenaar): “De Wonen Plus locatie biedt een stabiele basis aan kwetsbare mensen die hard werken om op hun eigen manier een prettig leven te leiden en mee te doen in de maatschappij. Dankzij de ondersteuning van het Leger des Heils worden er nu 31 nieuwe plekken aangeboden in onze gemeente en wordt deze woonvorm zorgvuldig gerealiseerd. We dragen er zorg voor dat dit voor de buurt soepel verloopt en zien deze voorziening als een aanwinst voor Wassenaar.”

Goede buren

Wethouder Kavita Parbhudayal (Den Haag): “Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven en hebben elkaar nodig om die succesvol aan te pakken, zoals ook goede buren elkaar kunnen helpen. Door over grenzen heen te kijken en samen te werken, bereiken we méér. Daarom ben ik ontzettend blij met deze nieuwe voorziening in Wassenaar, een tastbaar resultaat van onze regionale samenwerking. Ik wens alle nieuwe bewoners op deze mooie plek heel veel levensgeluk toe.’’

De vijf gemeenten in de regio Haaglanden (Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer) hebben afgesproken dat inwoners met mentale gezondheidsproblemen of verslaving, zo dicht mogelijk bij huis ondersteund worden. Dit is beschreven in de regiovisie ‘Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025 – Samen bouwen aan maatschappelijk herstel’.

Als er toch meer nodig is dan ondersteuning thuis, wordt er gezorgd voor een plek in een begeleid- of beschermd wonen voorziening. Veel van de begeleide of beschermde woonplekken zijn nu in Den Haag. Daarom wordt gewerkt aan een betere verdeling over de regio. Dit betekent niet dat elke gemeente alles in huis moet hebben. Maar wel dat de gemeenten goed met elkaar moeten blijven samenwerken om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Zelfstandig appartement

De toekomstige bewoners van het voormalig O&O-gebouw hebben straks allemaal een zelfstandig appartement, met een eigen keuken en badkamer. Ze betalen huur en gaan overdag naar hun werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Ze krijgen een paar uur per week begeleiding van het Leger des Heils en eventueel andere hulpverleners. Er is dus geen sprake van 24-uursbegeleiding, maar van ondersteuning op maat.

Marc Verberg (regiodirecteur Leger des Heils W&G Noordwest): “Met deze nieuwe Wonen Plus locatie krijgen de bewoners de kans om te werken aan herstel van het gewone leven en aan een nieuw toekomstperspectief. We zijn dankbaar dat we in nauwe samenwerking met de gemeenten Wassenaar en Den Haag in de regio zorg en begeleiding gaan bieden aan deze mensen.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven