SDE++

Gerelateerd nieuws

€ 13 miljard beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++

Vanaf 28 juni gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar open. Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen nu ook voor een aantal nieuwe categorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark. Het totale openstellingsbudget is 13 miljard euro, fors hoger dan voorgaande jaren.

De regeling stimuleert bedrijven en (non-profit)instellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot door subsidie te geven voor projecten die hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen. Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking. En kan de CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.

Hoger budget

De verwachting is dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt waardoor er voor eerder goedgekeurde projecten minder subsidie nodig is dan verwacht. Hierdoor is er eenmalig € 2 miljard extra budget beschikbaar. Daarnaast heeft het kabinet op Prinsjesdag 2021 besloten om extra budget vrij te maken. Hierdoor is het openstellingsbudget eenmalig met € 6 miljard verhoogd.

Nieuwe categorieën en aanpassingen binnen SDE++

De SDE++-regeling staat sinds 2020 behalve voor hernieuwbare energieproductie, ook open voor andere CO2-verminderende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld. Zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn. En elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

Aardwarmte

Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na een subsidieaanvraag. Hierdoor sluit de SDE++ beter aan bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld. Omdat CO2-afvang en -opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen, wordt het plafond voor de industrie met 1,5 megaton verhoogd. CCS-projecten krijgen een jaar langer de tijd om projecten af te ronden. Door het plafond en het periodieke onderzoek naar kosteneffectieve alternatieven blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken. De SDE++ is de belangrijkste regeling om de CO2-uitstoot op een kosteneffectieve manier te verminderen in Nederland.

SDE++ openstellingsrondes

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.

Openstellingsrondes SDE++ 2022
Openstellingsronde SDE ++ 2022Fasegrenzen €/ton CO₂
28 juni 09:00 uur65
11 juli75
29 augustus105
12 september165
26 september tot 6 oktober 17:00 uur300

www.rvo.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven