Handreikingen voor duurzaam onderhoud voor parkeergarages

Toen in 2016 de VEXPAN (netwerkorganisatie op het gebied van parkeren) in contact kwam met het toenmalig Platform Betononderhoud, raakten beide partijen al snel met elkaar in gesprek over parkeergarages en de soms slechte staat waarin veel van die garages …

Handreikingen voor duurzaam onderhoud voor parkeergarages Lees verder »